Fisketurisme i Hedmark - nei takk
I dag fisket jeg sammen med belgiske Patric Daniels og to av fiskekompisene hans. De hadde fisket på forskjellige steder i Norge før de la kursen mot Østerdalen og Glomma og Rena. På grunn av stigende vannstand var dessverre fisket i Glomma i Elverum og Åmot ikke vært det helt store for tiden, men det ble da noen harr og en av belgierene fikk en skikkelig pen ørret. 

Egentlig er det ekstra synd at Patric Daniels og fiskekompisene hans ikke fikk oppleve bedre forhold: Patric skal skrive reportasjer fra norgesturen for to store belgiske fiskeblader: Beet og De Vlaamse Vliegvisser. Disse tidsskriftene blir også lest av hollandske fiskere. 

Jeg våger påstanden at våre fiskerike vann og vassdrag er den største turistmagneten vi har i Hedmark. Dermed er det ekstra verdifullt at det kommer fiskejournalister til området for å lage reportasjer for redaksjonell omtale i fisketidsskrifter er den mest effektive reklame vann og vassdrag i Hedmark kan få. Og journalistene som kommer må få guide-hjelp fra sportsfiskere som kjenner området. Men det virker som om Hedmark Reiselivslag, reiselivsnæringen, turistinformasjonene og andre som jobber for å få norske og utenlandske fisketurister hit ikke har skjønt dette. De har liten forståelse for hvilken fiskerelatert informasjon som er viktig å gi sportsfiskere. Meg bekjent er det ikke noe opplegg for å ta vare på og guide besøkende fiskejournalister i Hedmark. Og det er for amatørmessig! Det er ikke nok å lage dyre trykksaker som sier noe slikt som kom til oss, her er det godt fiske etter ørret, harr, sik og gjedde. Fiskekort fåes kjøpt på bensinstasjoner og i sportsbutikker. Det finnes utallige slike intetsigende, generelle "fiskeguider" fra utallige steder i Norge, og alle sier det samme. Det virker som om de som har ansvar for å gi fiskerelatert informasjon til sportsfiskere ikke har peil på fiske og ikke kjenner målgruppa de skal informere, og da blir resultatet garantert dårlig. I beste fall gir brosjyrene en oversikt over kortområder på et kart. Men de fleste sportsfiskere veit at det stort sett er lovlig å fiske over alt i hele Norge etter at man har kjøpt fiskekort for området, så det å få vite at det er lovlig å fiske i en eller annen kommune er uinteressant informasjon, og bortkasta penger på dyre trykksaker. 

Her er to eksempler som viser hvordan ting IKKE skal gjøres: Rendalen kommune i Hedmark har store områder der det ikke selges fiskekort fordi grunneierne ikke er organisert i grunneierlag. Selges det ikke fiskekort for et område er alt fiske forbudt for alle over 16 år. Hadde alle kommuner vært like dårlig organisert som Rendalen når det gjelder sportsfiske, hadde det vært umulig å drive effektiv fisketurisme i Hedmark. 

Her er det andre eksempelet: I den nordlige delen av kartområdet som dekkes av GLOMMAGUIDEN ligger Røros kommune. Skal du ta en dorgetur på Aursunden må du løse 8 - 10 forskjellige fiskekort. Skal du fiske i den øverste delen av Glomma nedstrøms kraftverkene, må du løse 4 forskjellige fiskekort. Skal du fiske i andre vann og vassdrag i kommunen må du løse 25 - 30 forskjellige fiskekort. Røros kommune skiller seg klart ut i negativ retning når det gjelder organisering av grunneierlag og salg av fiskekort!! Jeg er overbevist om at Røros taper millioner av kronasjer på den dårlige måten grunneierene har organisert seg på.

Her kommer et eksempel som viser hvor viktig det kan være med lokal veiledning overfor fiskejournalister: For noen år siden når jeg drev med feltarbeidet til GLOMMAGUIDEN kjørte jeg litt rundt for å se på padlevassdrag. Med 14 dagers mellomrom var jeg i Trysil. På begge turene møtte jeg Paul Blokdijk, en redaktør i det største nederlandske fluefisketidsskriftet De Nederlandse Vliegvisser. (Hollendere er den 4. viktigste nasjonen når det gjelder fisketurister i Trysil). Et par uker seinere traff jeg på ham igjen. Da  beklaget han seg over at det bare hadde vært småfisk å få. Siden det var like før han skulle returnere til Holland sa jeg at vi kunne møtes på Holmbo i Rena-elva klokka 2103. Jeg viste ham sjølsagt noen gode plasser, og i løpet av noen timer hadde han fått flere pene sik over kilo'n, sitt livs nest største ørret tatt på flue, samt gjedde på tørrflue, noe han aldri hadde opplevd før. Jeg er rimelig sikker på at de få timene vi fisket sammen i Rena ga ham rimelig positive "strømninger" for Rena, og god reklame for fiske i Rena.

Her kommer et lite (eller stort?) hjertesukk: Noe av grunnen til at jeg lagde GLOMMAGUIDEN var for å gi konkret, fiskerelevant informasjon om Glomma og Rena til sportsfiskere, slik at flere sportsfiskere kunne finne veien til Østerdalen. De som tjener penger på fisketurister er de som driver med overnatting. Jeg var dum nok til å tro at campingplasser og overnattingsbedrifter som ligger langs Glomma og Rena så verdien av dette, og at de var interessert i å støtte opp om prosjektet mitt. Resultat: Omtrent ingen interesse. Like liten interesse var det fra de som jobber med turisme på fylkes- og kommunenivå. 

En østerdalskommune avslo søknaden om støtte til GLOMMAGUIDEN fordi de mente den ble for detaljert og omfattende! En eier av en campingplass syntes det allerede var for mange fiskeguider! Hvilke fiskeguider???

Fisketurister legger sikkert igjen et eller annet sted mellom hundre og to hundre millioner kronasjer i Hedmark fylke. Fiskekortsalget er bare en liten del av dette beløpet. Det er flere gode undersøkelser som viser at sportsfiskere legger igjen 10 - 15 ganger så mye som det omsettes fiskekort for. Jeg tror at det hadde vært god økonomi i det å ansette en sportsfiskekonsulent i Hedmark. En som kunne svare på spørsmål og komme med gode råd til potensielle brukere av vann og vassdrag i Hedmark. En som kunne drifte en god og oppdatert internettside med fiskerelatert informasjon på norsk, engelsk og tysk. Det er et KJEMPEBEHOV for god, konkret, fiskerelatert informasjon overfor sportsfiskere. Det er noe jeg merker på tilbakemeldingene jeg får på GLOMMAGUIDEN. Det er viktig å ha klart for seg at de som gir best informasjonsom vinner ”kampen” om fisketuristene. 

For noen år siden hadde vi en stor publikumsundersøkelse på Norsk Skogbruksmuseum. Alt fra pensjonister som nesten ikke kunne gå til småunger ble stilt en rekke spørsmål. Et av spørsmålene gikk på sportsfiske. Resultatet av undersøkelsen viste at en av ti besøkende ønsket informasjon om fiskemuligheter. Dette burde gi noen noe å tenke på!! 

Flyfishing in the river Glomma
The Belgisn flyfisher Patric Daniels with two friends were fishing for grayling and trout in the river Glomma in Elverum county today. They got some graylings and a nice trout. The fishing conditions was not the best, because the water level was too high. Patric Daniels will write artickles about fishingpossibilities in Norway in the Belgian magazines Beet and de Vlaamse Vliegvisser.


Back to homepage: www.glommaguiden.com