Strandfossen kraftverk 
Hvis du padler eller ferdes i båt på Glomma noen få kilometer nord for Elverum, må du være forsiktig. Her ligger Strandfossen kraftverk som ble bygget i 70-årene. Hvis du er uforsiktig og bare tenker på å komme til Fredrikstad så kjapt som mulig, kan det skje en ulykke. Kraftverksdammen består av en flere meter høy ”sementpølse” som strekker seg i en halvsirkel over Glomma, og vannet renner over denne når vannstanden er litt høy. Det er ingen skilt som forteller deg at du nærmer deg dammen, så du må passe litt på. I dag lå vannstanden på 128,74 moh. 

Her kommer et godt fiskeråd: Ved noe lavere vannstand går alt vannet gjennom kraftverket, og ingenting over damkrona. Dette er interessant for deg som sportsfisker. Da kan det stå mye harr og ørret i høler og strømmer i det som er igjen av Strandfossen nedstrøms kraftverksdeminga. Det samme gjelder for andre steder i Glomma (og andre vassdrag) som er berørt av kraftverksutbygging. Vær klar over at det er forbudssoner hvor alt fiske er forbudt oppstrøms og nedstrøms kraftverksdemningen. Disse sonene er avmerket på kart 01 i GLOMMAGUIDEN. 

Hvis du padler sydover Glomma og ønsker å komme deg forbi kraftverket på den letteste måten, bør du legge i land på vestre bredd der kanalen begynner og trille forbi kraftverket. På sommerstid er det ofte lite vann og steinørken i Strandfossen nedstrøms kraftverksdammen, og det vil være et lite helvete å få kanoen noenlunde velberget gjennom denne strekninga.

The Strandfossen power plant  
A few kilometres north of Elverum town the strandfossen power plant is situated. As you can see the water of the river Glomma is flowing over the dam. If you are paddling or rowing on the river you should be aware so that no accidents occurs. The fishing for trout and grayling can be good in the pools downstream from the dam when the waterlevel is so low that no water flows over the dam. There are some zones downstream and upstream from the dam where all fishing is prohibited. These zones is marked on map 01 found in the GLOMMAGUIDE.


Back to homepage: www.glommaguiden.com