Nattfiske 
Tørrfluefiske etter ørret, harr og sik på denne tiden av året kan være godt. Dagfiske er ofte mer usikkert. Ofte er det om natta at de store ørretene og harrene begynner å vake, og du kan fiske til det begynner å bli lyst igjen. Så lenge det i utgangspunktet er stor fisk du fisker etter bør du ikke bruke for tynn fortom og du kan godt bruke litt store fluer. Hvis det har vært en klekking av døgnfluer på dagen/kvelden kan det være spent-wing, døde døgnfluer som ligger med vingene ut til siden, som fisken tar. Ellers er det ofte vårfluer fisken vaker etter. Du bør også prøve å stripe flua om natta for å etterligne enkelte vårfluearters striping på vannflata. De beste stedene er gjerne viker og bakevjer tilsvarende bakevja Tore Rydgren prøvde seg på i natt. Fisken kan ofte vake kloss opptil land, så vær forsiktig med vading. Du bør gjøre deg kjent med fiskeplassene på forhånd slik at du veit hvor du kan vade uten å skremme fisken. Det kan også være effektivt å fiske fra båt eller kano på natta. 

Nightfishing 
Dryfly fishing after big trout and grayling can be good at this time of the year. The trout and grayling often takes a wellpresented spent-wing or caddis imitation. The fishing is often best from dusk until the morning.


Back to homepage: www.glommaguiden.com