Trysilelva 
Trysilelva er et stort vassdrag øst for Glomma. Elva renner ut av den store sjøen Femunden og forsvinner etter hvert inn i Sverige. Hele strekningen er populær blant fluefiskere, markfiskere og slukfiskere. Det er enkelte private strekninger der alt fiske er forbudt. Trysilelva har gode insektklekkinger, og i motsetning til Glomma kan du enkelte år oppleve gode klekkinger av Ephemera døgnfluer i juli. Elva har fosser og stryk som her ved Elvbrua i Engerdal, men også fine harrstrømmer og stilleflytende floer. De gangene jeg har fisket i elva har jeg kun fått småfisk, men det finnes sjølsagt stor ørret og harr her også.

The river Trysilelva  
The river Trysilelva are situated east of the river Glomma. It is a big river with good insect-hatches. It is a pity, but there are some private stretches where all fishing is prohibited. Trout, grayling, white fish and pike are the most popular game fishes. The few times I have fished here I have got only small graylings.


Back to homepage: www.glommaguiden.com