Engeråa 
Engeråa er ei lita elv som renner ut i Trysilelva. Du kan fiske i hele elva bortsett fra en liten privatstrekning på noen få hundre meter. Fiskekort løses Johnsereds like ved bensinstasjoen i Engerdal sentrum. Du kan løse kort for hele elva fra Lille-engeren til Trysilelva eller for den nordlige delen (Lille-engeren til Lerfallet litt syd for der hovedveien gjennom Engerdal går over Engeråa), eller den sydlige delen (Lerfossen til Trysilelva). Engeråa har Norges største forekomst av Ephemera danica døgnfluer. Klekketidspunktet for denne store døgnflua er gjerne den andre uka i juli. Bildet er tatt i Heggriset litt nord for den 18 km lange Engersjøen. Her er elva ganske stilleflytende, men det finnes også fosser, stryk og strømpartier med fine kulper. De mest populære fiskeartene er ørret og harr. Den nederste delen av Engeråa byr på ørret, harr og litt røye som går opp fra sjøen Engeren for å spise insekter. Fisk opp til 3 kg i begynnelsen av sesongen. Fisket er best fra ca St. Hans og et par uker ut i juli. 

Omtrent midt på Engeren renner Røa ut. Dette er en ren ørretelv der gjennomsnits-størrelsen på fisken ligger på rundt 200 g. Den beste strekningen er fra Røafallene og 4 - 5 km innover Røa-dalen. Fine landskaper.

 The river Engeråa 
The river Engeråa is a small tributary to the much bigger river Trysilelva. In most places it is only a few metres wide. In Engerdal town you can buy a fishing licence for the whole river, the northern part only or tha southern part. Engeråa has the biggest occorence of the biggest mayfly fly in Norway, Ephemera danica. This fantastic insect emerge in the middle of July.

The best fishing time is from the middle of June to the middle of July. The streches near the lake Engeren can be good. Trout, grayling and a few arctic char that swims into the river to eat insects. Several fishes weigthing up to 3 kilo are caught every year. 

On the border between the counties Engerdal and Trysil a small rivers enters the lake Engeren from the east. This beautiful river has a good population of mostly small trout (200 gram). The most popular part of the river is upstream the Røa falls.


Back to homepage: www.glommaguiden.com