Maveinnhold fra høstharr 
Du lurer sjølsagt på hva harren spiste i dag. Her er resultatet: Den ble tatt på tørrflue, men det var ingen insekter å se på vannflata noe som gjenspeiles i maveinnholdet. Det det var mest av var rett og slett sand. Sand er en indikasjon på at den hadde spist småkryp som lever på bunnen: Sniler, vårluelarver både med og uten hus og to døgnfluenymfer. Av insekter den hadde tatt på vannflata var to fluer og fire edderkopper.

 Streken i nedre, venstre hjørne er 10 millimeter lang. 

Stomach content from a grayling 
The biggest grayling I got today had eaten some small snails, caddis larvaes with and without case, two mayfly nymphs, two ordinary flies and four spiders.

 The line in the lower, left corner is 10 millimetres long.


Back to homepage: www.glommaguiden.com