Harr 
Denne harren på ca 500 g ble tatt på tørrflue i Glomma i den nordre delen av Åmot. Det var ikke mange vak å se i dag selv om været var mildt og fint. September er den beste måneden å fiske etter harr med flue. Selv om det ikke var noe særlig med vak å se kan man gjøre gode fangster med pen harr på de mange gode plassene i Glomma og andre vassdrag med harr. Harren kan foreta lange vandringer. Det er merket fisk i fisketrappa i Strandfossen kraftverk i Elverum som er gjenfanget helt opp til Høyegga i Alvdal, 150 km unna. 

Vanntemperaturen i dag var 15,95 grader, og det er for så vidt OK. Fisket kan være godt til desember hvis høsten er mild. På enkelte strekninger av Glomma blir alt sportsfiske forbudt etter den 15 september. Du finner en oversikt over fiskekortreglene og salgssteder for fiskekort i GLOMMAGUIDEN. 

Grayling  
This medium sized grayling weighting about 500 gram took my dryfly in the river Glomma in the nortern part of the Åmot county. September can be a very good month for grayling fishing in the Glomma and other rivers and lakes where grayling are found. Tagged graylings from Elverum have been found as long away as Alvdal county, 150 kilometres away.


Back to homepage: www.glommaguiden.com