Harrfluer 
Den suverent beste flua som harren tok i dag var en sort superpuppe med tynn, sort kropp og brunt hackle i størrelse 14. Superpupper flyter ganske lavt på vannet og kan derfor være vanskelig å se. Og hvis du ikke ser flua blir presentasjonen dårligere. Et godt råd er derfor å binde opp en liten, sort tust med polygarn tilsvarende vingen på parachutefluer. Da vil du garantert få mer fisk. Men superpuppen fisker også godt som våtflue. En måte jeg ofte fisker på er å dra superpuppa under vann når den begynner å stripe. Av og til tar harren tørrflua bedre når den fiskes på våtluevis. Så på det samme kastet kan man altså fiske flua både som tørrflue og våtflue. 

Andre gode tørrfluer for harr er CDC-caddis, CDC-nohackle, forskjellige typer klekkere, maurimitasjoner og Red tag.

 Flies for the grayling 
The most effective fly that I tried today was a size 14 Superpuppe (Black, dubbed body, brown cock hackle tied palmer style and clipped above and below). This is a low-riding fly, and it can be difficult to see. Your presentation will improve, and you will catch more fish, if you tie a short, black wing (like a parachute) on this fly. Do not forget that a dry fly also can be fished wet as a wetfly. Sometimes this can be very effective.

 My favourite dry flies for grayling-fishing are CDC-caddis, CDC-nohackle, emergers, ant imitations and Red Tag.


Back to homepage: www.glommaguiden.com