Tsjekkisk nymfefiske
Stein Solberg fikk flere harr på 36 – 37 cm ved å bruke tsjekkisk nymfeteknikk i Glomma i dag. Nå i september er det ikke alt for vanskelig å få harr på tørrflue, men hvis du behersker tsjekkisk nymfeteknikk og andre nymfeteknikker kan du forlenge fluefiskesesongen. Du er egentlig kun avhengig av en ting: Åpent vann. Det betyr at du kan forlenge fluefiskesesongen med flere måneder, og du kan også fiske på de tidene av døgnet da fisken ikke vaker. 

Jeg var med Stein på fisketur i Glomma i dag. Det er ikke alle plasser som egner seg for tsjekkisk nymfeteknikk. Men vi oppsøkte plasser i elva Stein mente var brukbare. Det er en aktiv teknikk der man er i stadig bevegelse og fisker over et større område. Harren står ofte i stim, og når man har funnet stimen fisker man grundig i det området. Da kan det gjøres fantastiske fangster. Teknikken går ut på å fiske med tungt fortyngede nymfer på kort hold. Man kaster ikke slik som på vanlig fluefiske, men lar nymfa gå langs bunnen og gir tilslag med en gang man ser en unaturlig bevegelse på fortommen. Enten er det fisk eller bunn-napp. 

Stein Solberg har vært med på det norske landslaget i fluefiske, og han har deltatt i internasjonale konkurranser 9 ganger. Tsjekkisk nymfeteknikk lærte han i Tsjekkia av de dyktigste, tsjekkiske fiskerne på det tsjekkiske landslaget i fluefiske. Stein vil gjerne holde et kurs i tjekkisk nymfeteknikk i slutten av september. Kontakt undertegnede hvis du er interessert: ot.ljostad@ha-nett.no

 På kurset vil du lære teknikken, teorien bak denne effektive metoden, fluer, utstyr og ikke minst: Hva du skal se etter når det gjelder dybde, strømhastighet og bunnforhold for at teknikken skal være effektiv. 

Czech nymfing
Stein Solberg was fishing for grayling using Czech nymphing technique in the river Glomma today. He got several nice grayling.


Back to homepage: www.glommaguiden.com