Maveinnhold fra harr 
En av harrene jeg fikk i dag hadde spist følgende: Øverste “rad”: ei godt utviklet Heptagenia døgnfluenymfe og fem vårfluehus. Nederste ”rad”: To, fullt utviklede, sorte steinfluer, et ubestemmelig insekt, ei sort flue, ei snile, tre lyse, frittlevende vårfluelarver (de er antagelig i et tidlig utviklingsstadium og skal antagelig ikke klekke før neste år) samt fem frittlevende vårfluelarver som antagelig ville klekkes til fult utviklet insekt i høst om ikke harren hadde spist dem. Som fluefisker synes jeg det er synd at fisken i Glomma og Rena tar nymfene og vårfluelarvene før de klekkes til voksne insekter som fisken kan vake etter. Det gjør jo at det blir mindre vaking og dermed dårligere tørrfluefiske (var den morsom?) 

Stomach content from a grayling 
One of the graylings I got today had eaten a Heptagenia mayfly nymph, 5 cased caddis flies, 2 Needle flies (stoneflies),  a snail, 2 flies, 3 “young” caddis larvaes and 5 freelivind caddis larvaes. I hope this will give you an indication of what kind of lies you can use in the river Glomma in September.


Back to homepage: www.glommaguiden.com