Vårfluer 
Når du går langs vann og vassdrag vil du ofte se mange insekter som flyr over vannflata. Mange av disse insektene er vanninsekter som vårfluer, steinfluer, døgnfluer og små fjærmygg.  De lever mesteparten av livet som larver og nymfer på bunnen av elva eller vannet i opp til 3 år før de svømmer eller kryper opp av vannet og klekkes de til voksne insekter med vinger. De voksne insektene har egentlig bare en misjon: Å parre seg og legge egg.  

Vanninsektene utgjør en stor del av det fisken spiser, og de er derfor viktige for oss sportsfiskere. Det er særlig fluefiskere som er interessert i vanninsektene, siden de prøver å imitere vanninsektene med fiskefluene sine. Fluefiskere som har litt greie på de forskjellige insektene vil lettere finne fram til riktig fiskeflue. 

Hvis du går langs Glommas eller Renas bredder og løfter på steiner langs vannkanten, vil du ofte finne 2 cm avlange ”pølser” av sandkorn som sitter fast på undersiden av steinene. Det er puppehylsteret fra vårfluer. Vårfluelarvene spinner et hylster av silke dekket av sandkorn. Så stenger de seg inne i denne stein og silke-”pølsa” og ligger der og koser seg og  utvikles til ei vårfluepuppe. Når vårfluepuppa er klar til å klekkes til et voksent insekt med vinger, kryper den ut av ”pølsa” og svømmer opp til vannflata der forvandlingen til voksne insekter skjer. Hvis du finner slike ”pølser” i juni ligger ofte vårfluepuppa inni. De er gjerne lys beige, og er ypperlig agn hvis du ikke har meitemark (men du må bruke en liten krok). På denne tida av året er så å si alle ”pølsene” tomme fordi vårflueklekkingene stort sett er ferdige. 

Caddis flies
These small stonescylinders have been made by caddisflies larvaes. The rivers Glomma and Rena have a lot of caddisflies, and some good caddis imitations should be found in your flyboxes in sizes from 10 – 18. 


Back to homepage: www.glommaguiden.com