Høstdag ved Rena 
Harrfiske på pene høstdager kan være godt, så jeg dro opp til Rena i dag for å prøve å få STOR harr på tørrflue. Var nede på 5 forskjellige plasser langs elva for å sjekke om det var noe vak, og dette bildet er fra en av plassene jeg sjekket. 

Pent og stort sett stille vær. Vannstand 246,36 moh. Det har vært ganske stabil vannstand de siste dagene. Vanntemperaturen var på 12,6. Det var noe insekter å se, mest døgnfluer i 3 forskjellige størrelser. Litt vak, men det gikk dessverre alt for lang tid mellom hver gang harren vaket. Fisket på strekningen km 22,9 – 24,4. Fikk en pen har på ca 48 – 49 cm. Mista en annen. Flua jeg prøvde var en sort superpuppe med en liten, sort ”parachute-vinge” slik at det skal være mulig å se flua. 

Så noe helt annet: Forsvarets bugningstjeneste ønsker å undersøke gyting og gytemuligheter for ørret og harr på de strekningene som eventuelt blir berørt av Ingeniørvåpnets aktiviteter mellom Rødsbrua og Osas utløp. De som står for selve jobben med undersøkelsene er NINA på Lillehammer. Prosjektansvarlig er Trond Taugbøl. Førstkommende onsdag begynner feltarbeidet. De vil se etter fisk og studere strømforhold og elvebunnens beskaffenhet. Nå på høsten går undersøkelsen på ørret – til våren vil de undersøke med tanke på harr (det er jammen godt at det er noen som tenker på harren også). 

The river Rena in Autumn 
I took a fishing trip to the river Rena today. At this time of the year flyfishing for grayling can be VERY good, and Rena is wellknown for its big graylings. I got one grayling that measured about 48 – 49 centimetres on a black Superpuppe. The only insects I saw on the water was a few mayflies. The watertemperature was 12,6 degrees.


Back to homepage: www.glommaguiden.com