Forsvarets planer for Renaelva 
Her ser du et av kartene som fulgte plandokumentene om Forsvarets planer for Renaelva. Den tykke, blå streken i midten er altså Rena. På venstre side ligger Rena leir/Rødsmoen øvingsområde. På høyre side er det planlagt et gigantisk, nytt skytefelt: Regionfelt Østlandet. OG MIDT MELLOM DISSE TO STORE, MILITÆRE FELTENE RENNER RENAELVA. 

Når Stortinget bestemte at Rena leir/Rødsmoen øvingsområde skulle komme til Åmot kommune, ble det fra våre folkevalgte organer bestemt at det skulle være en vernesone langs Rena og at militær aktivitet i selve elva ikke skulle forekomme. 

Når Stortinget bestemte at Regionfelt Østlandet skulle komme til Åmot kommune sa høytstående personer i Forsvaret at Renaelva ikke skulle røres. 

Når Det ble bestemt at Ingeniørvåpnet skulle flyttes fra Hvalsmoen ved Hønefoss i Buskerud til Rena leir ble det ikke sagt noe om at det var behov for øvelse i vann/elv. 

Når Forsvaret har fått disse tre brikkene på plass forteller de om planene de har for Renaelva: Det vil bli et behov for å øve på å krysse elv. Slike øvelser vil være å legge ut forskjellige typer bruer samt å anlegge traseer der for eksempel tanks og andre kjøretøyer skal kunne krysse elva. Det vil bli fire kryssningspunkter. Det skal også bygges en ny, permanent bru over elva. 

Hvis Forsvaret får gjennomslag for planene sine når det gjelder Renaelva har de nådd sitt langsiktige mål ved at Rena leir/Rødsmoen øvingsområde og Regionfelt Østlandet er koblet sammen til ett, stort, militært øvingsområde. Dette er noe helt annet enn det Stortinget opprinnelig har gått inn for, og det er et brudd på Stortingets intensjoner for Renaelva. 

Men så til kartet du ser på bildet: Det er tegnet inn to alternativer for området som er tenkt brukt til å krysse Renaelva: Det er området NORD som Forsvaret ønsker. Det ligger som du ser mellom Holmbo Camping og Rødsbrua. Det andre alternativet, område SØR, strekker seg fra like nord for Holmbo Camping til omtrent der Søndre Osa renner ut i Løpsjøen. Det er ett av disse alternativene som eventuelt blir valgt. 

Tidsrom for øvelser vil være mai og september/oktober. I mai gyter harren (og abbor og gjedde) og både rogna til ørret og harr klekker. I september/oktober gyter ørreten og siken. Forsvaret har altså valgt den for de forskjellige fiskearters vedkommende ABSOLUTT VERSTE TIDSROM FOR ØVELSER! Når øvelsene foregår i mai og september/oktober vil det bli ferdselsforbud i området. Om sommeren skal det være fritt for øvelser. 

I Miljøverndepartementets Rundskriv om konsekvens utredninger etter plan- og bygningsloven står det at dersom et tiltak gjennomgår større endringer, blant annet slike som krever planvedtak eller tillatelse, skal disse konsekvensutredes. En konsekvensutredning for Renaelva og Regionfelt Østlandet foreligger pr dags dato ikke. 

Jeg ringte til Plankontoret i Åmot kommune i dag og fikk opplyst at det muligens kan bli byggestart for Broskolen helt syd i Løpsjøen på vestsiden mot demningen. Arbeidsstart for eventuell ny bru og planering for vade- og bruslagingsområdene vil ikke skje før tidligst neste år. Skjer det forandringer så skal du sjølsagt få lese om det her på GLOMMAGUIDEN.COM. (Jeg kommer til å legge inn mer tekst til dette bildet).

The river Rena is threatened by the Norwegian army
One of the best fishing rivers in southern part of Norway is the Rena river. It has an exceptionally rich insect life and HEAVY hatches of caddis flies, mayflies, stomeflies, midges, and other aquatic invertebrates. The graylings, trouts, whitefish and pike that swim in this besutifully river is now threatened bu the Norwegian army. On the western shore is a military camp and training field, and on the eastern shore a HUGE training field is planned. And in the middle of these military areas runs he fantastic river Rena. (You can find many pictures from the river Rena on this web site.

The Norwegian government said that the Rena river should have no military exercises as one of the conditions to let the army build their camp in Åmot county where the river rena can be found. But that was 10 years ago. Now the army wants to train ther forces in water activities, build bridges and drive with Leopard tanks and other HEAVY machinery in the river. These exercises are planned in May and September/October. These times of the year are the worst times possible for the different fish species: In May the grayling, perch and grayling spawns. The roe that was laid by the trout in September/October is also hached in May together with the roe from all the other fish species. 

The plans of the military clearly shows that they are not interested to take few environmental considerations. You can send a letter of protest against the destruction of the river Rena to the Minister of the Environment, Mr Børge Brende, Head of the State of the Environment Norway: 

http://www.glommaguiden.com/protest/protestskjemamiljo.htm

Write your name after NAVN. Write your country after LAND, and write your email adress after E-Post. Click enter and the letter of protest is sent.

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com