Enkeltkart til GLOMMAGUIDEN
Som et tilbud til deg som ikke er interessert i kart over hele Glomma og Rena kan du nå kjøpe kartene enkeltvis. Kanskje du bare er interessert i Rena (2 kartblad)? Eller Glomma i Røros (Ett kartblad) eller Glomma i Elverum og Åmot (2 kartblad). Pris pr kartblad kr 50. Hvis du kjøper 2 eller flere kartblad får du dem portofritt i postkassa hvis du sender meg betalingen som cash i et brev. Hvis du vil ha dem i oppkrav gjør jeg oppmerksom på at du må betale oppkravsgebyr (kr 44) + porto. Hvis du ikke bor i Norge må du betale oppkravsgebyr + valutagebyr. Så det billigste for deg blir altså å bestille minimum 2 kartblad (kr 100) og legge ved betalingen som cash i et brev. Du kan også betale med svenske eller danske sedler, kr 150 danske eller svenske kroner for 2 kart + kr 50 pr ytterligere kart. Dette vil dekke vekslingsgebyret jeg må betale i banken.

Kartene 1-26 dekker ca 20 km elvestrekninger. Kartblad 27 dekker ca 10 km elvestrekning.

Kartbladene dekker følgende områder:
1-2: Skogbruksmuseet i Elverum til Åmot kommunegrense.
3-4: Elverum kommunegrense til litt syd for kommunegrensa til Stor-Elvdal.
5-6: Litt syd for kommunegrensa til Stor-Elvdal til grindalfluetaket ved Kroken 4 km nord for Opphus bru over Glomma.
7-8: Kroken, 4 km nord for Opphus bru over Glomma til sydlige del av Koppangsøyene.
9-10: Sydlige del av Koppangsøyene til Bjøråa/Huse camping.
11-12: Bjøråa/Huse camping til Storholmen, 9,5 km nord for utløpet av Atna.
13-14: Storholmen, 9,5 km nord for utløpet av Atna til Storbekken, 3,5 km nord for Barkaldsfossen.
15-16: Storbekken, 3,5 km nord for Barkaldsfossen til 3 km nord for Alvdal sentrum.
17-18: 3 km nord for Alvdal sentrum til Tynset veibru over Glomma.
19-20: Tynset veibru over Glomma til Gammelbrua, 1,5 km nord for Tolga sentrum.
21-22: Gammelbrua, 1,5 km nord for Tolga sentrum til litt nord for Røros kommunegrense.
23-24: Glomma i Røros kommune.
25-26: Renaelva fra der den renner ut i Glomma til 3 km syd for Deset.
27: 3 km syd for Deset til Storsjødemninga.


Back to mainpage: www.glommaguiden.com