Pilking
Pilking etter abbor på Mjøsa er fantastisk godt for tiden. Jeg har jo hørt om abborfangstene Vegard Paulsen og andre har gjort på Mjøsisen nå i januar, og det er ikke bare fiskeskryt. Jeg har aldri sett så mye abbor på isen noen gang. Stort sett grov abbor fra ca 700 ned til store tusenbrødre.

Fiskestedet var i området utafor Furuberget like nord for Hamar by. Her la isen seg for 8 dager siden, og isen ligger nå fra Domkirkeodden i Hamar og nordover. Fin 20 cm stålis dekket av milliarder iskrystaller. Det er like etter at isen har lagt seg at abborfisket er best. Det er det mange som veit om, og når jeg kom ved ca 1308-tida i dag var det ca 40 isfiskere i aksjon.

Det Vegard fiska med var en fingerlang, blå balansepilk med en liten streamer med blå/hvit marabou-hale som opphenger. Abboren var like hissig på opphengeren som på pilken. Fisket foregår på dybder fra 20 til 25 m. Når det fiskes såpas dypt bør du bruke stum monofilament sene. Den er det ikke strekk i og du merker når selv den mest forsiktige abboren forsiktig napper i pilken. Du bør fiske nær bunnen når du jakter på abboren. Det er en fordel å "banke" pilken i bunnen av og til. Denne lyden virker tiltrekkende på abboren. Det er også mulig å få ørret på Mjøsa nå, men da må du fiske 5 – 10 meter fra bunnen. En sjelden gang går det også på ei gjedde.

Perch
This fantastic catch of perch was caught at the big lake Mjosa 30 kilometers west of Elverum. 20 centimeters of strong ice covers the lake, and the depth is 20 to 25 meters of water. I have never seen so many and so big perch caught by ice-anglers. It is also possible to get trout and pike.


Back to mainpage: www.glommaguiden.com