Vak  
Nå vaker ørret, sik og røye i mange lavereliggende + i noen litt høyereliggende skogssjøer i Hedmark. Det er mest små fjærmygg fisken er interessert i, men det er nok en og annen døgnflue som klekkes også. I Elverum begynner gjerne ørreten å vake rundt 20 mai, avhengig hvor varm våren er.


Rising trout, white fish and arctic char 
At this time of the year, the first trout, white fish and arctic char start to feed at the surface at many forest lakes in the county Hedmark.

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com