Vårflue på snø
Denne vårflua var en av i alt 5 vårfluer som jeg så på snøen langs Renaelva i dag. Foruten vårfluene var det også godt med svarte steinfluer – flest på strekninger der Renaelva gikk litt stri. Jeg så også en del halvstore edderkopper og noe som kunne minne om små stankelbein. Fjærmygg var det nesten ingen av. Når jeg så på undersiden av steiner i vannet fant jeg mange døgnfluenymfer og sniler.

Caddis flies on snow
This caddis fly was one of 5 caddisflies that I saw on a trip to the river Rena today. I did also find many stoneflies, spiders and some small daddy-long-legs on the snow. On the underside of stones in the river I found many mayfly nymphs and snails.

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com