Elgsafari
Jeg var flink gutt i dag og sto opp tidlig for å se etter elg i Åmot kommune. Vinterstid trekker elgene til spesielle områder, og på denne tida av året er man garantert å se elg i området rundt Løpsjøen. Du vil se mest elg hvis du kommer deg opp om morgenen. Jeg begynte å kjøre klokka 0530 og var framme i den tidligste grålysninga. Jo tidligere du er i de "hotte" områdene, jo bedre er det. I områder der ejg så mange elg i grålysninga som i Haugedalen, var det dødt ved 0730 - 0800-tida. Noen vil sikkert synes at klokka 0800 er tidlig, men da er mye av morroa over. På kvelden kan det også være brukbart. På noen timer så jeg hele 47 forskjellige elger i flokker opp til 11 dyr. Ved en anledning var jeg så nær en kalv at hvis jeg hadde sveivet ned sidevinduet kunne jeg klappet den. Her er en kort forklaring på hvor du bør dra:  

Du kjører altså til Rena og krysser Glomma. Fortsett langs Renaelva til du kommer til veien til Julussdalen. Sving inn denne veien. Da er du i området som heter Haugedalen, og "tett-bebyggelsen" her er et MEGET "hot" område når det gjelder elg. De ligger omtrent i havene til folk. Kjør innom sideveier i villabrbyggelsen i selve Haugedalen, samt videre østover langs Julussaveien. Når du kommer til en skogsbilvei som går til venstre svinger du inn på denne. Dette er også et av de "hotte" områdene. Snu og kjør til bake når du kommer til en ørliten snuplass under en høyspentledning. Kjør tilbake til Haugedalen og følg veien nordover langs Løpsjøen. Her vil du også se elg. Sving inn til et lite sandtak på østsiden av veien. Der pleier det også å være noen elg. Fortsett videre langs veien nordover langs Løpsjøen og prøv deg på det som finnes av sideveier. På vestsiden av Løpsjøen er det også mulig å se elg, men jeg har ikke sett så mange her som på østsiden av sjøen. Et annet område som også kan være godt når det gjelder elg er Militærveien og området rundt Rokosjøen i Løten. En MEGET viktig påminnelse til slutt: KJØR SAKTE NÅR DU KJØRER LANGS LØPSJØEN ELLER PÅ JULUSSDALVEIEN. Elgene kan komme som et skudd over veien, og som du sikkert forstår er elgfaren rimelig stor!

Her er et godt forslag: Ta med dine eller venners unger på elgsafari. Nå er det med elggaranti!

Moose
During a few early morning hours I saw 47 different mooses in the area around the Løpsjøen Lake on the Rena River. The best time of the day to study Norwegian wildlife is early in the morning or in the evening.

forrige bilde – neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com