Årets første tørrfluefiskede ørreter
Her er et knippe med fine stekefisk fra Stavåsdammen i Elverum. Det var ikke de helt store vakorgiene Tor Solbakken, Tore Rydgren og undertegnede opplevde i dag, men vi fikk da  dradd opp til sammen 5 ørret.

Det var nesten ikke overflateinsekter å se. Det eneste jeg så var noen få fjærmygg og noen halvstore flyvemaur. Flua jeg brukte var en sort, størrelse18 flyvemaurimitasjon. Vanntemperaturen var 9 grader målt i soloppvarmede sivområder.

Trout
On a fishing trip to a small lake near Elverum town Tor Solbakken, Tore Rydgren and I got 5 small trouts. The only insects I observed on the water-surface was a few midges and some flying ants.

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com