Åpning av fiskesesongen i Rena
Det var enkelte kommersielle utstillere som viste nyheter på fiskesesongen. Mange benyttet muligheten til å prøvekaste forskjellige stenger.

The beginning of the fishing season in the river Rena
Some commercial exhibitors demonstrated the latest news in rods, lines, etc. at the arrangement that marked the beginning of the fishing season in the river Rena.

forrige bildeneste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com