Skogshårmygg - Bibio marci fra Julussa
Tore Rydgren og undertegnede hadde en fin fisketur til Julussa i dag. Det var dessverre ingen klekkinger, men i busker og kratt var det ganske mye et tovinget insekt med lange bein og rødaktige lår. Insektet hadde en lang sugesnabel, og det virket som om det sugde nektar fra blomstrende villripsbusker. Jeg har mottatt mail fra Knut Andersen og Marius Hildebrandt som sier at det sansynligvis er et eksemplar av en danseflue (Empididae), sannsynligvis arten Empis borealis (Stor danseflue). De er rovfluer der hannene angriper andre fluer for å avlevere til partneren i bryllupspresang. Eneste måten de får seg noe på ;-)

Dance fly - Empis borealis
On a trip to the idyllic, small stream Julussa, I photographed this two-winged insect along the shore. It is probably a Empis borealis.

forrige bilde – neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com