Vannstandsmåling
I alle litt større vassdrag er det målestasjoner som kontinuerlig måler vannstanden. Hvis du har gått langs østsiden av Rena noen hundre meter syd for Hengebrua har du kanskje sett den lille bua som damvokter Kjell Karenersen står ved. Vannstandsdataene jeg legger ut på dette nettstedet fra Renaelva kommer herifra. Inne i bua er det en brønn med forbindelse til Rena via et rør slik at vannstanden i elva og i brønnen er lik. Og så er det noen måleinstrumenter som måler vannstanden. Dataene blir overført til Glommen og Laagen Brukseierforening i Oslo slik at hydrologene alltid kan sjekke vannstanden i Rena. En av damvokterens oppgaver er å sjekke at de elektroniske måleinstrumentene stemmer med den faktiske vannstanden i brønnen/elva.

Langs Glomma er det mange flere målestasjoner enn de du finner på dette nettstedet, men de jeg oppgir er de jeg får lov til å legge ut av GLB.

Vannstanden er viktig for oss sportsfiskere. I bokutgaven av GLOMMAGUIDEN finner du mer info om vannstandens betydning for oss sportsfiskere.

Water-level
On the Norwegian part of this web-site: http://www.glommaguiden.com/fiskerapporter.htm you can find a list of the daily updated waterlevel for the Rena river. The instruments that measure the water-level are placed in this little cabin along the Rena river. For the Rena river an OK water-level for fly fishing is 246,65 m. If the waterlevel on the daily updated list are above 246,65, the water-level is high, and if the water-level is below 246,65 the water-level is on the low side. An OK water-level for the Glomma river in Elverum is 178,25, for Stai in Stor-Elvdal County is 255,00. for Barkald 440,30 and Hummelvoll in Tolga County 587,51. You can find more information about the importance of the water-level in the book edition of my GLOMMAGUIDE.

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com