Slemsjøen
Det neste vassdraget øst for Rena du kommer til hvis du studerer et kart over Hedmark, er Slemma. Ei fin lita elv omtrent på størrelse med Julussa. Veldig god vannkvalitet. Ørret, harr sik, mort, lake og gjedde. Det drives fiskestelltiltak, og man prøver å få opp ørretbestanden. Jeg dro til den nordre delen av Søndre Slemsjøen i dag. En perle!! Slemma har perfekt strømhastighet og den er akkurat passe stor der den renner ut i sjøen. Selv om sjøen og vassdraget har et meget rikt insektliv var det forbausende lite insekter å se i nordenden av sjøen. I sydenden der Slemma renner ut av sjøen var det mye sorte steinfluer i lufta. Jeg prøvde litt etter harr og gjedde, men uten resultat. Men dette er helt klart et stede jeg kommer tilbake til. Noe som er ekstra fint med vassdraget er at det er så stille, men det vil det bli en dramatisk forandring på om noen år: Åsene du ser i bakgrunnen er Gråfjellet der Forsvaret bygger Regionfelt Østlandet.

The lake Selemma
East of the river Rena is a small river called Slemma. The water quality is very good, and the river and lake has a very rich insect population. Trout, grayling, pike, white fish and other species can be found in this idyllic river system.

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com