Fluefiske i november
Du kan ta harr på tørrflue i Glomma helt til isen legger seg, men de beste harrmånedene er september og oktober. Men når november er så mild som i år, kan også november være en interessant måned. Jeg veit om flere fluefiskere som har gjort gode fangster på tørrflue nå i november. Finn Fonnaas og undertegnede prøvde lykken ved de gode plassene ved km 006,5 på kart 1 i Glommaguiden. Vi fisket fra klokka 1345 til ca 1500. Vannstand 178,16, og vanntemperaturen var 3 grader. Vannet er kkkkaldt så kle godt på deg! Nordavind (dessverre). Jeg så noen få, sorte steinfluer og litt knøttsmå fjærmygg. Det var litt vaking, men ikke så veldig mye. (kulda og nordavinden får ta skylda). Vi så totalt ca 10 – 15 vak. Noen av vakene var veldig forsiktige, antagelig etter fjærmyggpupper. Andre vak var litt mer plaskete, og det var mulig at harren tok noen av de få steinfluene som kom drivende. Harren ville ikke ta det vi prøvde av tørrfluer, og Finn fikk to harr når han prøvde med sterkt fortyngde, polske nymfer. Bildet viser Finn Fonnaas i det  han skal gi en harr friheten tilbake.

Flyfishing in November
In the river Glomma you can catch graylings on a fly in November. September and October are the best months, but on a warm November day, you can with a little luck make som really good catches of graylings too. Here Mr Fonnaas releases a grayling caught on a nymph.

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com