Brobygging i Rena
Slik så det ut der de bygger bro over Rena i dag. Brostedet ligger helt nord på Holmbostrekninga, ca 75 m syd for der elva blir bredere. I GLOMMAGUIDEN finner du brostedet ved km 12,5 på kart 26.

På vestsiden av elva er det hugget ei gate i skogen ned til elva. På østsiden. der dette bildet er tatt, ligger selve anleggsområdet. Det går en bred vei ned til elva, og ca 2/3 av Rena er fylt igjen med pukkstein som arbeidsplattform for arbeidet med å støpe bropillarene i elva. Denne massen vil bli fjernet. Selve broa vil bli en trebro.

Når boa er ferdig kan det kjøres direkte opp i det kommende Regionfelt Østlandet fra østsiden av Rena.

Selv om jeg nå er kommet i den alderen der jeg lider al Alzheimer light kan jeg huske følgende: Når Rena Leir ble besluttet anlagt på Rødsmoen var det ingen sammenheng mellom denne militær-leieren og et eventuelt Regionfelt. Renaelva skulle ha en vernesone på 100 m, og selve elva skulle ikke røres. Etter en anleggsperiode ble Rena Leir ferdig, og da ble det besluttet å legge regionfelt Østlandet til østsiden av Rena. Man måtte jo skjønne at det var en sammenheng mellom Rena Leir og Regionfelt Østlandet. Og nå holder de altså på med byggearbeider ute i Renaelva.

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com