1 % for the Planet
I 2001 startet Yvon Chouinard (eier og grunnlegger av Patagonia) og Craig Mathews (eier av Blue Ribbon Flies i West Yellowstone i USA)  det de kalte 1 % for the Planet. Hensikten var at bedrifter skulle forplikte seg til å gi 1 % av nettointektene til et eller annet formål som gir positive virkninger på natur og miljø. Bedriftene som godtar regelverket til 1 % for the Planet viser at de tar et økonomisk forpliktende, miljømessig ansvar. Undersøkelser i USA viser at medlemsbedrifter får større kundelojalitet og større kundemasse. 

I begynnelsen av 2004 gikk Nordisk Fiskeutstyr i Oslo og Bergen inn i 1 % for the Planet som første bedrift utenfor USA. Det er naturlig at en bedrift som Nordisk Fiskeutstyr gir sin 1 % til fiskerelaterte formål. For 2004 ble beløpet på hele kr 60.000!! Nordisk planlegger å dele kronasjene på laksen i Lærdalselva og fisketiltak i Oslomarka. BRAVO NORDISK!! 

Jeg oppfordrer hermed alle butikker og bedrifter som jobber kommersielt innen natur, jakt, fiske og friluftsliv å melde seg inn i 1 % for the Planet. Det er slike butikker og aktører som jeg, og sikkert mange med meg, vil benytte meg av! 

Du finner mer info på internettstedet: 
www.onepercentfortheplanet.org

1 % for the Planet
The commercial company Nordisk Fiskeutstyr in Oslo gives 1 % of their annual sale (almost US $ 10.000) to improve the sportfishing in Norway. Nordisk was the first company outside USA to do this. I urge all companies in all countries that earn their money from hunting, fishing and nature-related topics to contact the 1 % for the Planet organization to learn more. 

You will find more information on their web-site:
www.onepercentfortheplanet.org

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com