Mustad Scandinavian Open Fluebindekonkurranse
Her er juryen i den internasjonale fluebindekonkurransen Mustad Scandinavian Open i aksjon. Jan Løndal, Torill Kolbu og Edvard Bergene studerer og diskuterer fluene for å kåre vinnerfluene i de 10 klassene det er mulig å delta i. Fluebindere fra følgende land deltok i årets konkurranse: Argentina, Australia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Holland, Italia, Nord Irland, England, Norge, Russland, Sør Afrika, Sverige og USA. 

Alle GLOMMAGUIDEN's brukere bør delta i konkurransen!! Ta kontakt så sender jeg deg et utvalg av Mustadkroker.

Sjekk: http://www.skogmus.no/flytying/index.html

Mustad Scandinavian Open Fly Tying Competition
Here are the jury for the competition at work. Each fly is carefully studied by the jurymembers. Flytiers from the following countries participated: Argentina, Australia, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Holland, Italy, Northern Ireland, England, Norway, Russia, South Africa, Sweden and USA.

Why don't you particiapte with your flies too? All flies for the competition must be tied on Mustad Hooks. I will be glad to send you some high quality Mustad Signature-hooks at no cost for you for the competition.

Take a look at the competition web-site: http://www.skogmus.no/flytying/index.html

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com