Militær transport på Løpsjøen
I begynnelsen av juni var det en stor militærøvelse her i Hedmark. Fra Gunnar Bingen har jeg fått dette bildet. Transport av Nederlandske kjøretøyer fra østsiden av Løpsjøen til vestsiden ved høyspentlinja nord i sjøen. Bildene er tatt den 9/6-05 under en padletur. Ganske stor aktivitet i sjøen denne dagen, med overgangstransport ved Løpsjødammen, ved høyspentlinja og en del kjøring med store gummibåter i området ved Holmbo.

 

forrige bildeneste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com