w
Leopardbrua
Nå er'n på plass, Leopardbrua! Som bru er den etter min mening kjempefin, og vi kunne ikke fått ei penere bru. MEN: Og det er et STORT men: Det du ser er det FØRSTE, MILITÆRE INNGREPET I SELVE ELVA RENA! Ei elv som fra Stortingets side opprinnelig skulle fredes for militære inngrep! Men forsvarsetableringene som har skjedd på begge sider av Rena viser med all tydelighet at Forsvaret godt veit hvordan de skal gå fram for å få gjennomført planene sine slik at de fortsatt kan trene på gårsdagens krigføring.

De neste militære inngrepene i selve elva vil bli de fire stedene Forsvaret skal trene på å krysse elva, de såkalte OVAS-traseene. Enkelt forklart vil det bli veifyllinger som ligger helt under vann som militære kjøretøyer kan kjøre på.

Bildet er tatt fra vestsiden mot østsiden av Rena på denne fantastisk fine og kalde desemberdagen. På østsiden så jeg et under 24 timer gammalt ulvespor som kom fra nord. Den hadde gått under brua og fortsatt videre sydover mot Holmbo. På et annet sted jeg var nedenom så jeg ferske OTerspor. Vanntemperaturen i Rena i dag var 1 grad, og vannstanden var 246,51.

 

forrige bilde – neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com