Fluesneller
Det finnes 3 typer fluesneller:

A, manuell snelle:
Ei snelle laget i alt fra plast, karbon eller eksotiske metaller. Prinsippet for snellene i denne gruppa er at snøres vinnes opp på en trommel som kan ha ganske stor eller liten diameter. For å få snøret inn på trommelen sveives snøret inn. Innsveivinga går ganske langsomt. Prisen for denne typen av sneller ligger på alt fra kr 300 til kr 20.000. Dette er den typen snelle du og ca 99,9999 % av tradisjonsbundne, nordiske fluefiskere bruker.

Det finnes zillioner av forskjellige produsenter og typer av manuelle fluesneller.

Ei undergruppe av manuelle sneller er multiplikatorsneller der sveiva er kobla til et gir slik at trommelen med fluesnøret går rundt flere ganger for hver gang man sveiver ei runde med sveiva. Det er få i Norge som bruker denne typen fluesnelle.

B, halvautomatisk snelle:
Ei snelle laget i plast eller aluminium. Prinsippet for snellene i denne gruppa er at snøret vinnes opp på en trommel ved å ”pumpe-klemme” inn en spak som via et sinnrikt system drar inn snøret. Inndraget skjer så hurtig slik at det er mulig å kjøre fisk rett fra snella. Det halvautomatiske systemet greier å holde snøret på snella enten fisken svømmer fra deg eller mot deg. Du betjener både stang og snelle med ei hånd, selv ved kjøring av fisk. Det blir ingen løse snørebukter som fester seg i stangringene ved kjøring av stor fisk tilsvarende det som skjer med manuelle sneller. Prisen for nye halvautomatiske fluesneller ligger på ca kr 1.500 til kr 5.000. Dette er den typen jeg og en liten håndfull (under 5?) intelligente, nordiske fluefiskere bruker. Jeg bruker Vivarelli graphite.

Her er en oversikt over det som finnes av nyproduserte, halvautomatiske sneller:
Patson reel: DT 5 – WF 8.
ATP 35 Alu: AFTM 3 – 5.
ATP 37 Alu: AFTM 5 – 7.
ATP 35 Graphite: AFTM: 3 – 5.
ATP 37 Graphite: AFTM 5 – 7.
Vivarelli graphite: AFTM 3 – 6.
Vivarelli alu small model: AFTM 3 – 6.
Vivarelli alu large modell: AFTM 5 – 8.

C, helautomatiske fluesneller:
Ei snelle laget i metall. Prinsippet for snellene i denne gruppa er at snøret dras inn via ei fjær som spennes når snøret dras ut. Fjæren utløses når man trykker ned en liten spak. Inndraget skjer så hurtig slik at det er mulig å kjøre fisk rett fra snella. Du betjener både stang og snelle med ei hånd, selv ved kjøring av fisken. Det helautomatiske systemet holder snøret stramt enten fisken svømmer fra deg eller mot deg. Det blir ingen løse snørebukter som fester seg i stangringene når det er som mest kritisk tilsvarende det som skjer med manuelle sneller. Dette er den typen jeg og kanskje så mange som 5 intelligente nordiske fluefiskere bruker. Jeg bruker ei fransk, håndlaget automatsnelle: Cordel Automatique.

Her er det som finnes på markedet av nyproduserte, automatiske fluesneller:
Pflueger Automatic.
Martin Automatic 8 og 81.

Automatic fly reels
VERY few Scandinavian has found out how fantastic the use of automatic or semiautomatic fly reels are for fly fishing . Probably less that 20 fly fisher in the whole Scandinavia uses these fantastic tools. I am one of the lucky (intelligent) few flyfishers that uses these kinds of reels in Scandinavia. My favourite reels are an Italian Vivarelli semiautomatic and a French Cordel Automatique.


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com