Internasjonal samling av praktiske fiskefluer
Det finnes mange MEGET dyktige og kreative fluebindere og fluefiskere som binder knallgode fiskefluer som kan være av interesse for et større, fluefiskende publikum. En døgnflueimitasjon som funker i Russland eller Sverige vil funke i alle vann og vassdrag som har døgnfluer, uavhengig hvilket land det er.

I forbindelse med det populære arrangementet Fluefiskedagene på Skogbruksmuseet på 90-tallet, begynte vi å samle inn slike favorittfluer fra kjente og dyktige fluefiskere.

En samling av praktiske fiskefluer er egentlig en god ide, og museet vil fortsette innsamlingsarbeidet. Her er en liten oversikt over noen av de internasjonalt mest kjente fluefiskere og fluebindere vi har mottatt fluer fra:

Canada: Paul Marriner.
Danmark: Mogens Espersen, Jan Grünwald, Jyde Simon og Steen Ulnits.
England: John Goddard, Malcolm Greenhalgh og Neil Patterson.
Finland: Simo Lumme og Veli Autti.
Frankrike: J. P. Pequegnot og Jean Louis Teyssie.
Norge: Torill Kolbu, Pål Krogvold, Jan Løndal og Staffan Lindström.
Sverige: Rolf Ahlkvist, Lennart Bergkvist, Kenneth Boström og Mikael Frödin.
USA: John Betts, George F. Grant, Cal Bird og Sylvester Nemes.
Østerrike: Roman Moser.

Vi ønsker at fluene som kommer inn til samlingen skal være en inspirasjon for alle som fisker med flue. Dette er tanken bak samlingen av praktiske fiskefluer museet holder på å bygge opp.

Fluene vil ende opp i faste og temporære utstillinger på Skogmuseet, samt en internett-utstilling på museets kommende nettside. Det er også verd å merke seg at som et ansvarlig museum tar vi vare på alle fluene og informasjonen rundt dem til ”evig” tid i vårt spesialmagasin for biologisk materiale.

Men det er ikke bare internasjonale størrelser som har donert fluer. Her er en komplett oversikt over de som så langt har donert fluer til museet:

Marriner, Paul: Canada 
Espersen, Mogens:
Danmark
Grünwald, Jan:
Danmark
Jensen, Engelbert:
Danmark
Simon, Jyde:
Danmark
Ulnits, Steen:
Danmark
Goddard, John:
England
Greenhalgh, Malcolm:
England
Mc Haffie, Robert:
England
Patterson, Neil:
England
Autti, Veli:
Finland
Kaira, Pertti:
Finland
Lumme, Simo:
Finland
Pusa, Juha:
Finland
Vainio, Juha:
Finland
Bouglouan, Yann Youenn:
Frankrike      
Pequegnot, J. P.:
Frankrike      
Teyssie, Jean Louis:
Frankrike      
Potjes, Kees:
Holland
Gislason, Kristjan:
Island 
Grimsson, Kolbein:
Island 
Olavsson, Sigurdjon:
Island 
Blomfeldt, Arild: Norge  
Bottolfsen, Thor: Norge  
Bretten, Arne: Norge  
Bråthe, Anders: Norge  
Dønnum, Bjørn Otto: Norge  
Gausdal, Ole: Norge  
Groustra, Gerben: Norge  
Halvorsen, Fritz Harald:
Norge  
Haugen, Bjørn Ivar:
Norge  
Jakobsen, Tore:
Norge  
Kjensmo, Geir:
Norge  
Kolbu, Torill:
Norge  
Krogvold, Pål:
Norge  
Lindström, Staffan:
Norge  
Løndal, Jan Idar:
Norge  
Minde, Morten:
Norge  
Mobæk, Gunnar:
Norge  
Netland, Øivind:
Norge  
Rieber-Mohn, Fredrik:
Norge  
Skarpodde, Tor:
Norge  
Stafsnes, Per Olav:
Norge  
Storck, Anders
: Norge  
Svandal, Jacob: Norge  
Sørum, Håkon: Norge  
Ahlkvist, Rolf: Sverige
Appelqvist, Jim: Sverige
Bergqvist, Lennart: Sverige
Blomqvist, Bjørn: Sverige
Boström, Kenneth: Sverige
Danielsson, Christer: Sverige
Eriksson, Bengt Olof: Sverige
Forsling, Anders: Sverige
Frödin, Mikael: Sverige
Gustavsson, Thommy: Sverige
Johannsson, Jan: Sverige
Johanson Gunnar: Sverige
Johansson, Anders: Sverige
Klippinge, Pelle: Sverige
Lai, Robert: Sverige
Olson, Tomas: Sverige
Perhans, Håkan: Sverige
Salminen, Rejo: Sverige
Betts, John: USA    
Bird, Cal: USA    
Bulfinch, Kent R.: USA    
Franke, Floyd N.: USA    
Grant, George F.: USA    
Nemes, Sylvester: USA    
Moser, Roman: Østerrike      

Museum-collection of fishing flies
In every country there are many VERY skillful and creative fly-fishers and –tiers who ties flies that can be of interest to a larger fly-fishing audience. A mayfly imitation that works well in USA or Sweden is a potentially good imitation everywhere.

About 10 years ago the Norwegian Forest Museum in Elverum (where I work) started to collect practical fishing flies from skillful and/or wellknown fly-tiers and fly-fishers. A collection of good fishing flies is a good idea, and we will continue to collect such flies.

Here is list of some of the more internationally known fly-fishers and -tiers that have donated some of their favourite fishing flies to the Norwegian Forest Museum:

Austria: Roman Moser.
Canada: Paul Marriner.
Denmark: Mogens Espersen, Jan Grünwald, Jyde Simon and Steen Ulnits.
England: John Goddard, Malcolm Greenhalgh and Neil Patterson.
Finland: Simo Lumme and Veli Autti.
France: J. P. Pequegnot and Jean Louis Teyssie.
Norway: Torill Kolbu, Pål Krogvold, Jan Løndal and Staffan Lindström.
Sweden: Rolf Ahlkvist, Lennart Bergkvist, Kenneth Boström and Mikael Frödin.
USA: John Betts, George F. Grant, Cal Bird and Sylvester Nemes.

We think that a collection of proven, effective fishing-flies can inspire fly-fishers everyehere to tie and use new ”killer”-patterns. This is the thought behind our fly collection.

The flies will be made available at the museum web-site and at temporary and permanent exhibitions at the Norwegian Forest Museum. I would also mention that we will store the flies in our special museum repository for biological materials for hundreds of years.

Here is a complete list of the tiers that have donated flies to our collection:

Roman Moser from Austria
Paul Marriner from Canada 
Mogens Espersen from Denmark
Jan Grünwald from Denmark
Engelbert Jensen from Denmark
Jyde Simon from Denmark
Steen Ulnits from Denmark
John Goddard from England
Malcolm Greenhalgh from England
Robert Mc Haffie from England
Neil Patterson from England
Veli Autti from Finland
Pertti Kaira from Finland
Simo Lumme from Finland
Juha Pusa from Finland
Juha Vainio from Finland
Yann Youenn Bouglouan from France 
J. P. Pequegnot from France 
Jean Louis Teyssie from France 
Kees Potjes from Holland
Kristjan Gislason from Iceland
Kolbein Grimsson from Iceland
Sigurdjon Olavsson from Iceland
Arild Blomfeldt from Norway 
Thor Bottolfsen from Norway 
Arne Bretten from Norway 
Anders Bråthe from Norway 
Bjørn Otto Dønnum from Norway 
Ole Gausdal from Norway 
Gerben Groustra from Norway 
Fritz Harald Halvorsen from Norway 
Bjørn Ivar Haugen from Norway 
Tore Jakobsen from Norway 
Geir Kjensmo from Norway 
Torill Kolbu from Norway 
Pål Krogvold from Norway 
Staffan Lindström from Norway 
Jan Idar Løndal from Norway 
Morten Minde from Norway 
Gunnar Mobæk from Norway 
Øivind Netland from Norway 
Fredrik Rieber-Mohn from Norway 
Tor Skarpodde from Norway 
Per Olav Stafsnes from Norway 
Anders Storck from Norway 
Jacob Svandal from Norway 
Håkon Sørum from Norway 
Håkan Perhans from Sweden 
Rolf Ahlkvist from Sweden 
Jim Appelqvist from Sweden 
Lennart Bergqvist from Sweden 
Bjørn Blomqvist from Sweden 
Kenneth Boström from Sweden 
Christer Danielsson from Sweden 
Bengt Olof Eriksson from Sweden 
Anders Forsling from Sweden 
Mikael Frödin from Sweden 
Thommy Gustavsson from Sweden 
Jan Johannsson from Sweden 
Gunnar Johanson from Sweden 
Anders Johansson from Sweden 
Pelle Klippinge from Sweden 
Robert Lai from Sweden 
Tomas Olson from Sweden 
Rejo Salminen from Sweden 
John Betts from USA    
Cal Bird from USA    
Kent R.Bulfinch from USA    
Floyd N.Franke from USA    
George F.Grant from USA    
Sylvester Nemes from USA    

 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com