BRUK LEPPETANG VED HÅNDTERING AV FISK

Einar, undertegnede + noen andre hadde en sosial kosefisketur på isen der Terningåa renner ut i Glomma i kveld. Det er på denne tida at lake, den eneste torskefisken som lever i norsk  ferskvann, svømmer opp i Glommas sidevassdrag for å gyte.  Alle som har håndtert lake veit hvor utrolig sleipe de er og vanskelig det er å holde den. Nå er det å holde fisk på en sikker måte ikke noe problem lengre: Bruke ei leppetang som den som du ser på bildet. Den fungerer like godt for lake som for laks, ørret, harr, havørret, gjedde, osv.Dette bør være standard fiskeutstyr for alle som bedriver catch-and-release. Ved catch-and-release er det to ting som gjelder for at fisken skal overleve: Fort inn og fort ut med minimal håndtering. Fort inn er greit: Kjør fisken hardt med ikke for lett utstyr. Men det er ved håndteringa når du skal sette ut fisken igjen at problemene oppstår. All fisk gjør det samme når du holder den for å løsne kroken: De spreller og blir klin umulig å holde på en god måte. Så du klemmer hardere og hardere til over fiskekroppen. Da risikerer du å drepe fisken på en langsom måte selv om fisken svømmer av gårde når du slipper den.

Med denne spesielle leppetanga holder du fisken i et sikkert grep som ikke skader fiskekjeften eller ødelegger det viktige slimlaget fiskehuden er dekket av. Som du ser av detaljbildet går ikke kjeften på tanga helt igjen, noe som sikrer en forsvarlig håndtering. Du kan faktisk bruke leppetanga i stedet for håv: Når du har dratt inn fisken tar du tak i underleppa med tanga, og du kan til og med holde fisken i et sikkert grep under vann mens du løsner flua. Genialt!!

 Jeg har noen få eksemplarer igjen som jeg kan selge til deg for kun kr 333 + porto kr 23. (Gjelder for Norge).
 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com