Meiteplass og meiting

Mange steder langs Renaelva kan man se små lysninger i vegetasjonen langs elva der det står kløftede kvister tilsvarende det du ser på dette bildet. Dette er fiskeplasser for markfiskere. De kaster ut marken ved hjelp av et tungt søkke og setter fra seg stanga i greinkløfta.  

Fisk som tar marken er oftest kroket langt nede i spiserøret eller helt nede i maven. Jeg tror det er få markfiskere som ser at det hadde vært mulig å klippe av sena og slippe fisken ut igjen. Jeg våger påstanden om at meitefiskere tar ganske store mengder ørret som egentlig burde vært sluppet ut igjen. Dette er ørret som i følge de nye fiskekortreglene skulle vært gjenutsatt. Et annet poeng er at når du setter fra deg stanga er fiskemetoden å betegnes som støkrok og støkrok er forbudt. 

Jeg tror dessverre at markfiskere ikke vil eller ønsker å forandre fiskevanene sine i vesentlig grad. Er det da noen løsning på dette problemet? Kanskje! Løsningen kan være så enkel at markfiskere kan begynne å bruke sirkelkroker. Sirkelkroker sitter oftest i munnvika på fisken, og fisken kan dermed slippes uskadd ut igjen. 

Jeg har kontaktet krokfabrikanten Mustad, og de har gitt en del sirkelkroker som vil bli gitt ut til meitefiskere som et prøveprosjekt.

 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com