Bildene ovafor viser den for oss sportsfiskere meget interessante elva Mistra i Rendalen kommune. Denne strekninga er ganske nær Mistras kilder der den renner gjennom et ganske flatt fjell-landskap med vekslende strykpartier, fine høler og enkelte større håer. Her finnes kun ørret. Settingen for elva kunne ikke vært finere med fjellet Søln i bakgrunnen. Mistra renner etter hvert ut i Åkrestrømmen like nord for Storsjøen. Mange av gampeørretene i Storsjøen svømmer opp i Mistra for å gyte.
 
 
Dette viser noe av Nordre Rena. Altså Rena nord for Lomnessjøen i Rendalen kommune. Også ei meget interessant elv for oss sportsfiskere. Her kan du fiske etter ørret, harr, gjedde, osv.
 
 
Ca 30 km vest for Rendalen renner Glomma. Mellom Glomma og Rendalen er det en høydeforskjell på 210 m. Denne høydeforskjellen blir utnyttet i produksjon av elektrisitet i Rendalen kraftverk. Ved Høyegga i Glomma i Rendalen kommune overføres 55 kubikk per sekund Glommavann via en 29 km tunell til Rendalen. Bildet over viser der Glommavannet strømmer ut fra kraftverktunellen og ut i Nordre Rena litt nord for Lomnessjøen.
 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com