Silkeline – det ultimate fluesnøret for tørrfluefiske.

Det første moderne, flettede silkesnøret ble produsert av engelske Eaton and Deller i 1880. Jeg kjøpte mitt silkesnøre 128 år seinere, i 2008. Etter å ha fisket med det er jeg helt overbevist om at et silkesnøre er mye bedre å fiske med enn det som John Gierach ville kalle petrochemical gunk line (moderne, syntetisk, PVC fluesnøre), fordi:

- Et sikesnøre har 20-30% mindre diameter. Mindre diameter betyr mindre luftmotstand.
- Et sikesnøre krever mindre kraft og er bedre å kaste med.
- Et sikesnøre gir mindre plasking og penere presentasjon.
- Et silkesnøre har ikke minne.
- Et silkesnøre brytes ikke ned av solas UV-stråler.
- Et silkesnøre som vedlikeholdes vil vare livet ut. Mitt Phoenix silkesnøre vil vare de resterende 37 årene jeg forventer å leve.

 Men silkesnører har ikke bare fordeler:

- Et silkesnøre er et organisk naturprodukt og må vedlikeholdes – impregneres før og tørres etter hver fisketur.
- Et silkesnøre som ikke vedlikeholdes vil råtne.
- Et silkesnøre vil begynne å synke etter 3- 4 timers fisking. Da må det tørkes og impregneres på nytt.
- Et silkesnøre koster my penger, men det oppveies i rikt monn ved at snøret vil vare livet ut. 

Det var i stor grad utviklinga av fluesnøret som styrte utviklinga av fluestengene. Dette vises klarest rundt 1890-tallet da silkeliner erstattet flueliner av hestetagl. Små, bevegelige såkalte ”flip-ring guides” på store, gammeldagse greenhartstenger ble erstattet med moderne snake-ringer på splitcane stenger. Splitcanestangas gullalder falt sammen med silkesnørets gullalder. Med snake-ringer og impregnerte, taperede silkeliner ble det mulig å skyte snøret, noe som var med på å bane vei for tørrfluer. Å finne fram til en effektiv måte å fiske med tørrfluer på var intensjonen til tørrfluas far, Frederic Halford, da han utviklet og patenterte den første måten å produsere flettede, taperede fluesnører, den såkalte Halford-Process. 

Egenvekta til petrochemical gunk PVC liner er mindre enn 1. Ei PVC line består av en level kjerne omgitt av PVC. Det er PVC som former fluesnøret. PVC er tyngre enn vann, egenvekt 1,30 - 1,68, og for å få det til å flyte har man tilsatt millioner av knøttsmå, luftfylte kuler, såkalte microbaloons. Det øker diameteren på fluesnøret og senker egenvekta til under 1. Moderne fluesnører flyter altså fordi Archimedes fant ut at et legeme som senkes i vann fortrenger en vannmengde som er lik rominnholdet. Når vekta av det fortrengte vannet er større enn vekta av legemet vil legemet, i dette tilfellet fluesnøret, flyte. Siden PVC-snører er avhengige av å fortrenge vann for å flyte vil de ligge dypt i vannfilmen. I den taperede spissen av lina er det forholdsvis færre microballons slik at egenvekta i den viktige, taperede spissen nærmest fortommen blir større. Dette er årsaken til at spissen ikke flyter godt på PVC liner. 

Ren silke har en egenvekt på 1,33. Ren linolje som er det fabrikantene impregnerer silkelinene med har en egenvekt på 0,93. Når linolje tørker og blir fast utvider det seg med ca 12 %. Impregneringen i og på et silkesnøre, i det alt vesentlige linolje, utgjør ca 35 – 50 % av silkesnørets totale vekt. Et silkesnøre har en egenvekt på 1,2 – 1,4 og er i utgangspunktet et intermediate-snøre. Men det flyter godt fordi det impregneres. Ei silkeline flyter også fordi den fortrenger vann, men mest fordi impregneringa gjør den hydrofobisk – det støter fra seg vann og flyter oppå overflatehinna tilsvarende ei impregnert tørrflue. Silkesnørenes hydrofobiske egenskaper gjør at de ”slipper” vannet lettere enn PVC-liner når de skal løftes fra vannflata. 

Det er i dag 3 produsenter av silkeliner i verden, to i Frankrike (Phoenix og Thebeault) og en i Italia (Terenzio).

Silk line - the ultimate flyline for dry fly fishing.
The first commercial, braided silk line was made by Eaton and Deller i 1880. I bought my Phoenix silk line 128 years later, in 2008. I have used this line on my latest fishing trips, and I have been convinced that a silk line will preform much better than a modern petrochemical gunk PVC line.

Pros:
- A silkline has smaller diametre and less air resistance.
- A silkline will give you a better presentation.

Con:
- A silkline must be cared for, dried/greased
- A silkline is expensive.

I expect to live for about 37 more years and I am sure that my silk line will preform excellent in all those years.

There are 3 manufacturers of silk lines in the world: Phoenix and Thebault in France and Terenzio in Italy.

 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com