Yndlingsdyret mitt – OTer

Jeg har sett oter i Glomma 3-4 ganger. Alle gangene om vinteren oppstrøms eller nedstrøms Prestøya ved Skogmuseet i Elverum. Denne oteren tok jeg bilde av på iskanten ved den åpne råka nedstrøms Klokkerfossen klokka 1316 i dag, altså midt på dagen. Først så jeg oteren ved råka oppstrøms Klokkerfossbrua. Da løp jeg inn på museet og henta 200mm objektivet. Når jeg kom ut igjen hadde oteren svømt ned Klokkerfossen og lå og stelte pelsen sin på isekanten nedstrøms Klokkerfossen. Jeg så oteren i flere minutter. En STOR naturopplevelse! 

Det har vært oter i Glomma og Rena i mange år. Når jeg kom til Elverum i 1973 var det folk som jaktet på den, og det var få otere i området. Men etter at jakt ble forbudt har oterbestanden øket jevnt og sikkert. Nå holder det til oter på strekninga Jømna – Elverum i Glomma. I fjor var det mye oterspor å se ved Glomma i Åsta-området, så det holder antagelig til en oter i Glomma i dette området, og så holder det til en eller flere otere i Renaelva – Julussa. Det skal også være oter i noen mindre vassdrag langt inne på skauen i Åmot på østsiden av Glomma. For noen år siden fikk jeg noen OK video-opptak av en otermor med to unger.

Jeg vil tro at det er nå på vinteren at det er lettest å se oter. Den er en fiskespiser og er avhengig av åpent vann for å fange fisk. Når det meste av Glomma er dekket av is blir oteren avhengig av åpne råker for å jakte på fisken. Med den kulda vi har hatt de siste ukene er det ikke så alt for mange åpne råker.  

Oter er et forholdsvis vanlig dyr på Vestlandet og nordover langs kysten. Det at vi har oter, det dyret som er på toppen av næringspyramiden i ferskvann her i innlandet, tolker jeg som et tegn på et rikt og vel fungerende økosystem i Glomma og Renaelva.

 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com