Flyfoto fra den søndre delen av Koppangsøyene som viser isforholdene i Glomma i dag. Stort sett helt is over alt med enkelte råker på strekninger med litt strøm.
 
 
Dette flyfotoet viser Strømstrekninga ved Imsoset.


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com