Ephemera i skogsvann
Jeg hadde en meget hyggelig tur til OTtsjøen i Stange i dag. (Hyggelig navn på en sjø. Dette må bli yndlingsvannet mitt). Du kommer til sjøen fra E-6 langs Mjøsa: Sving østover når du kommer til et skilt der det står Strandlykkja. Følg veien endel kilometer til du kommer til et skilt der det står Ottsjøen. Det er bomavgift på veien ned til Ottsjøen og du får kjøpt fiskekort i ei sevlbetjeningskasse.
Sjøen er passe stor med mange viker og odder. Du kan alltid finne steder som ligger i ly for vinden. Vannkvaliteten er utmerket med klart og fint vann. God vannkvalitet gir rikt insektliv og mye fisk. For å fiske effektivt i Ottsjøen bør du ta med kano, kajakk eller flytering. Du kan kjøre helt fram til sjøen.

Været var fint med både nordavind, sønnavind og vindstille, og sola sørget for et behagelig antall varmegrader.
Det er håp i hengende snøre! Taktikken jeg brukte gikk ut på å presentere flua nær vak. Hadde mange tilslag av ørret og abbor.
 
 
Det var både ørret og abbor som vaket etter vulgataene som lå på vannflata. Jeg greide ikke å knekke "koden" for hva som var ørret og hva som var abbor, hverken på vakform eller hvor i vannet vakinga foregikk.
 
Det fisken vaket etter var Ephemera vulgata (den har tegninger på hele bakkroppen. Danica har tegninger bare på en del av bakkroppen). Det  var ikke så veldig intense klekkinger, men mer enn nok til av det var vak hele tida mens klekkingen pågikk. I sjøer med vulgataklekkinger er ofte klekkingen av denne store døgnflua det som skal til for at også stor fisk begynner å vake. Vulgatalekkingene i Hedmark begynner gjerne rundt midten av juni og fortsetter 10 - 14 dager. Jeg kom ca klokka 1351 og ga meg med fiskinga når vakinga ga seg rundt klokka 1753.

Når det er vulgata-klekking i Ottsjøen er det også vulgataklekkin i andre sjøer i Hedmark. Det bør du dra nytte av.
Det var ikke bare døgnflua vulgata som var i aksjon. I lufta var det endel gampestore vårfluer, antagelig en phrygaea-art, og på vannflata lå tomme puppe-huder. Jeg så ingen vårfluer på vannflata eller klekkende vårfluer på vannflata.

Ottsjøen ser ut til å være en meget spennende sjø med mye ørret. De spennende fisketidene er rundt midten av mai når de første døgnfluene begynner å klekke og fra midten av juni når det er vulgataklekking. Midt på sommeren når vanntemperaturen blir for høy er det dårlig fiske, men det tar seg opp når vanntemperaturen synker på høstparten.

Hvis du sitter på verdifull kunskap om det å fiske i sjøen og som du ønsker å dele med andre så send infoen på mail slik at jeg kan oppdatere denne lille artikkelen.

OTtsjøen er en sjø jeg skal tilbake til!!
 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com