Vanntemperatur
På arbeidsplassen min, Norsk Skogmuseum på Elverum, måler vi luft og vanntemperatur hver dag ved 0800-tida. Det er interessant for oss sportsfiskere. Ørret og harr har en viss trivselstemperatur, rundt 13 - 15 grader, og stiger vanntemperaturen over fiskens trivselstemperatur blir sportsfisket dårlig. Det skjedde i juni/juli når vi gikk inn i varmeperioden med tropiske temperaturer. Som du ser av temperaturloggen fikk vi en varmeperiode mot slutten av juni, og i løpet av ei drøy uke steg vanntemperaturen til drøye 20 grader. Behagelig for de av oss som er glade i å bade, men den høye vanntemperaturen satte en effektiv stopper for det gode fluefisket som det pleier å være på denne tida. Så gikk det noen dager og så kom regnet med lave lufttemperaturer, og vannstanden steg med bortimot meteren og vanntemperaturen sank i løpet av noen få dager. Det har regna og blåst noe inni hampen og vannstanden har dessverre vært høy siden. Jeg kan ikke huske at jeg har hatt færre fisketurer i noen sesong enn det jeg har hatt i år. Det har vært en frustrerende, rævva fiskesesong!

Ved å vurdere vannstanden under vårflommen i mai spådde jeg regn, høy sommervannstand og mye vind i sommer så tidlig som den 27.05. Jeg fikk dessverre rett. 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com