Bjørka har fått "museører", noe som varsler at fiskesesongen har begynt. Vannstanden i Glomma i dag ligger på 178,60, normalvannstand for dagen i dag er 178,79. Vannstanden synker ca 10 cm per dag. Vannstanden i dag er lavere enn vannstanden pleier å være etter at fjellflommen er over i juni og fisken har begynt å vake. Enkelte år blir vannstanden i Glomma så lav mellom lavlandsflommen og fjellflommen at vi kan få opptil ei uke med tildels godt tørrfluefiske. Nå er i alle fall vannstanden riktig, og jeg vil ikke bli overrasket om harren har begynt å vake enkelte steder i Glomma.

Jeg har fått rapporter om stangfiskere som har begynt å ta harr og ørret på mark, gørsild og rappala. Det burde også være muligheter for ørret på streamer.

Enkelte år er det mulig å få et hyggelig tørrfluefiske etter tildels grov harr i både Glomma og Rena. Det fisket blåste bort i den kraftige vinden. Jeg har så langt ikke hørt om at noen har fått harr på tørrflue i år. De som har fisket i Rena har sett vak, men de har kun fått gjedde.
 
 
 
 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com