Flom i Glomma
Plutselig begynte det å hølje ned. Særlig i Stor-Elvdal og nordover. Vannstanden i Glomma steg, og vannstanden ble høyere enn den var på sitt høyeste under vårflommen tidligere i år. På sitt høyeste var vannstanden på 180,71. Det er to meter over det jeg hadde håpet på for dagen i dag. For ei uke siden vaket harren i Glomma i Elverum, og de som fisket hadde et hyggelig fluefiske. Nå vil det gå flere uker til man kan forvente at vannstanden kommer ned på et fiskbart nivå.

Jeg tror at vannstanden i Glomma i Østerdalen vil bli høy i sommer: For endel år siden snakket jeg med Johan Rasch, en fløter fra Elverum. Han hadde ført nøyaktig dagbok over vannstanden i Glomma i over 50 år og hadde lagt merke til noe interessant: Når det var høy vårflom ble det lav sommervannstand. Lav sommervannstand betyr lite regn. Og når det var lav vårflom slik som det var i år, ble det ofte høy sommervannstand. Høy sommervannstand betyr mye regn. Dette stemmer i alle fall i 75 % for de årene jeg har fulgt med. Så altså: Årets fluefiskesesong i sommer blir rævva.
Flom i Indsetfossen i Glomma
Dette bildet er tatt mot Indsetfossen i Glomma nord for Elverum. Her skal det normalt sett være en foss. Nå er vannstanden så høy at det bare er et sterkt stryk.
Flomvannet strømmet ut over jorder mange steder.
Oversvømmet vei ved Glomma
Mange veier, også hovedveien nordover i Østerdalen, ble oversvømmet mange steder. Dette medførte STORE problemer mange steder.
Stengt vei ved Åsta i Åmot på grunn av høy vannstand.
 

Vannmassene tom med seg alt fra trær, søppel, båter, osv. Alt som ikke var sikret ble vannets rov.


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com