Ei døgnflue blir angrepet av små, sorte insekter i Renaelva
Ei døgnflue blir angrepet av små, sorte insekter. På de dagene jeg har vært i Renaelva har jeg ikke sett de helt store insektklekkingene og vakorgiene. Det har vært nok insekter til at ørreten og harren skulle begynne å vake, men vakinga har uteblitt.
 
En kajakkpadler i Renaelva speider etter vak.
En populær måte å fiske på i Renaelva er fra kano, kajakk eller båt. Wilfred Olsen fra Arendal bruker ofte kajakken for å speide etter vakende storfisk langs land. For å fiske går han ut av kajakken og kaster fra land eller utvadet i elva hvis forholdene gjør det mulig.
Ørret tatt på tørrflue i Renaelva
Vidar Moen har fått en skikkelig pen ørret på tørrflue på Holmbo-strekninga. For en del tiår siden var Holmbo en meget populær strekning for å ta stor ørret og harr på tørrflue. Nå er det færre som fisker her. Forholdene har blitt mer uforutsigelige, noe som antagelig skyldes en ganske aggressiv effektregulering fra kraftverket.

Legg merke til kanoen til Vidar: En sjølbygd trekano av We-No-Nah type. Aldeles NYYYDELIG!
 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com