Svermende vårfluer ved Renaelva

Det har vært en del svermende vårfluer å se langs Renaelva. Det er vanlig at det er mindre vårfluesvermer over toppene av småtrær slik som her. Selv om det har vært mye vårfluer å se er det ikke sikkert at det er mye vak og godt fiske.
Svermende vårfluer ved Renaelva i Åmot
 
Fiskeoppsynet i Renaelva, Bjørnar Hansen sjekker fiskekort.
Fiskeoppsynet i Renaelva, Bjørnar Hansen, sjekker fiskekortet til en hyggelig fluefisker fra Oslotrakten. Bjørnar har ansvaret for å sjekke at alt går riktig for seg i Søndre Rena, Søndre Osa, Glomma i Åmot, og de nedre delene av Åsta. Av andre ting fiskeoppsynet driver med er å rydde stier langs elva og sette opp informasjonsskilt. Alle inntektene fra fiskekortsalget går til fiskerelaterte tiltak - grunneierne tar ikke ut ei eneste krone.
 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com