Elveparti fra Åstaelva

Åstaelva er Hedmarksviddas beste fiske-elv, kjent for et godt fiske etter ørret og harr. De største fiskene står i loner og høler. Den beste fisketida er
tidlig i sesongen i juni. Elva er populær både blant fluefiskere og sluk- og markfiskere.
Åsta i Hedmark

Disse islandshestene gikk fredlig og gresset ved Kvarstadsetra. De tilhørte ei gruppe som var på ei 3 dagers ridetur fra Mesna nær Lillehammer.
Fiske-elva Åsta på Hedmarksvidda
Ved Kvarstadsetra er det en gammel fløtingsdam. Åsta er padlebar fra Øvre Åstbru og ca 5 km nedstrøms dammen ved Kvarstadsetra. Hvis du skal
padle bør du bære rund det kortestryket ved dammen. Du kan ta opp kanoen når du kommer til en campingplass med mange campingvogner.
Åsta i Hedmark
Elvestrekningene i Åsta varierer fra stryk til store, spennende, stille floer der du kan komme i kontakt med storfisken. Alt fiske er forbudt i tidsrommet
15. september til 15. oktober.
Elva Åsta i Hedmark
Det er vei langs elva mange steder.


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com