Arbeid på demninga ved Løpsjøen i Åmot for å forsterke den.

Det er igangsatt arbeide med å forsterke Løpsjødemninga i Renaelva. Dammen skal heves med ca en meter.
Flomløp på Løpsjøen
 
Overløpskanal, Løpsjøen, Åmot, Hedmark

Mot den vestre bredden jobbes det også med å sprenge ut en overløpskanal for å ta unna vann ved eventuelle storflommer. Kanalen er sprengt adskillige meter ned i fjellet på vestsiden av Løpsjøen. For å ferdigstille arbeidet vil sjøen bli tappet ned hele 7 meter i begynnelsen av juli, noe som vil bli meget dramatisk for alle dyr som lever i sjøen. Det vil også ha stor innvirkning for oss sportsfiskere.

Fisketrappa i Løpsjøen fungerer ikke. Jeg mener det ville være en stor fordel mens de allikevel bygger en overløpskanal også hadde planlagt en ny fisketrapp i forbindelse med kanalen. En mer intelligent bygget trapp - både med tanke på utforming og lokalisering - vil antagelig fungere utmerket.
 
OVAS-trasse, Renaelva, Åmot, Hedmark

Det er bygget to OVAS-trasseer i Renaelva. Den ene ligger syd for Kjølsetbrua og den andre trasseen ligger nord for brua. Den nordre trasseen har vært utsatt for graving slik at den ikke kan brukes. Her er et tenkt intervju med en representant for Forsvaret, major T. Abbe:

Intervjuer: Major T. Abbe, burde dere ikke forutsett at det kunne bli strømskader i form av graving på trasseen siden den ligger på en elvestrekning med ganske sterk strøm?
Major T. Abbe: Jo, du kan kanskje si det, men det er lett å være etterpåklok. Jeg kan forsikre at planleggingen og byggingen av trasseen har skjedd ut fra gjeldende retningslinjer for slikt arbeide. Våre ingeniører og konsulenter er de beste som finnes på markedet.
Intervjuer: Men det har tydeligvis ikke vært godt nok? Dere burde kanskje ha kvalitetssikret arbeidet bedre siden OVAS-trasseen tross alt ligger i ei av Norges beste fiske-elver der "støy-nivået" vil bli høyt når Forsvaret tabber seg ut?
Major T. Abbe: Ja, som øverste ansvarlig skulle jeg ønske at vi ikke hadde opplevd dette. Vi i Forsvaret vil ta lærdom av dette og sørge for at slikt ikke gjentar seg.
Intervjuer: Hva vil skje videre i denne saken?
Major T. Abbe: Slik trasseen nå fremstår kan den ikke brukes av Forsvarets tyngre kjøretøyer som for eksempel tanks, så trasseen må repareres.
Intervjuer: Så det vil bli en ny anleggsperiode på denne elvestrekninga med godt dokumenterte og viktige gytegrunner for harr og ørret?
Major T. Abbe: Ja, men jeg kan på nåværende tidspunkt ikke si noe sikkert om når arbeidet vil starte.


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com