Gulveis fra Rotlia i Stange

Gulveis (Anemone ranunculoídes) fra naturreservatet Rotlia i Stange.
gulveis

Gulveis (Anemone ranunculoídes).
blåveis
Blåveis (Hepatica nobilis)
Blåveis med snø (Hepatica nobilis)
Blåveis (Hepatica nobilis)

hestehov
Hestehov (Tussilago farfara).
hestehov
Hestehov (Tussilago farfara).
Rødkløver

Rødkløver (Trifolium pratense).
Rødkløver

Rødkløver (Trifolium pratense).

Hvis du er deg bevisst på blomsterlivet kan blomstringa av forskjellige arter indikere når insektklekkingene og dermed når du kan forvente et godt fiske. Kjente blomstertegn brukt av sportsfiskere er at når bjørkebladene er store som museører er det et godt ørretfiske. Når heggen blomstrer gyter morten (og andre karpefisk). Da kan du ha et godt gjeddefiske. Prøv å finne fram til dine egne koblinger mellom insekter, fisk og fiske.
 
 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com