Løpsjødemninga i Renaelva i Åmot
Bildet viser anleggsarbeidet som foregår på damkrona på Løpsjødammen. Vannstanden har vært lav i Løpsjøen en del uker, men fra i dag vil vannstanden i sjøen bli mye lavere - kanskje helt ned på det nivået elva hadde før Løpsjøen ble anlagt. Her er det som står på nettsida til GLB:

På grunn av omfattende arbeider med Løpet kraftverk og påkrevd lav vannføring i Rena elv i perioden 7. juli til 16. august er det nødvendig å opparbeide dempning i Osensjøen og Storsjøen før de mest omfattende arbeidene starter. Dette medfører at vannstanden i Osensjøen senkes ned mot sommer-LRV (436,62 moh) til 7.juli, som er 25 cm lavere enn dagens vannstand og ca. 40 cm lavere enn vanlig de siste 10 årene. Storsjøen senkes ned mot kote 251,15 moh, som er 35 cm lavere enn dagens og 30-35 cm lavere enn vanlig de siste 10 årene. Deretter fylles sjøene, og tappingen tilpasses værutviklingen og behov ved anlegget.

Jeg veit ikke hva som ligger i ordene påkrevd lav vannføring i Rena. Åmot Elvelag har fått opplyst at vannføringa i reguleringsperioden ikke skal gå under 75 kubikkmeter (Nå går det ca 100 kubikk). Det er hyggelig informasjon. I Løpsjøen senkes vannstanden med ca 1 m per døgn.

Det vil komme mer tekst når jeg får kunnskap om saker og ting.

Ellers har det vært forbausende stille og lite informasjon og diskusjon om denne saken på nettet. 

På nettstedet til Åmot Elvelag, renaelva.no, ligger det ingenting, noe jeg mener er sterkt kritikkverdig. (Jeg fant i alle fall ikke noe informasjon).

Forumet på nettstedet renaelva.net har blitt redusert til å inneholde så og si kun uinteressant off-topic informasjon og nesten ingenting om selve Renaelva. Men diskusjonen vil sikkert bli rødglødende i tida framover når brukere av renaelva.net ser hva som skjer.
 
Løpsjøen i Renaelva.
 
Bilde av Løpsjøen sett mot syd .
 
Løpsjøen i Renaelva.
 
Bilde av Løpsjøen sett mot nord.
 
Løpsjøen i Renaelva
 
Nord i Løpsjøen. Tørrlagte produktive områder. Her blir det ikke produsert "fiskemat" før til neste år. Løpsjøen er et viktig overvintringsområde for fisken i Renaelva, og til vinteren blir det smalhans med lite mat.
 
Renaelva ved Løpsjøen
 
Osfossen, Søndre Osa kommer fra venstre. Nå er fossen slik den var i gamle dager.
 
Løpsjøen i Renaelva
 
Den nordre delen av Renaelva.


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com