Heptagenia døgnflue i Glomma i Elverum

Denne døgnflua satte seg på kameraet mitt på en tur til Glomma i Elverum i dag. Akkurat hvilken art det er vet jeg ikke, men med to haletråder, store bakvinger med avrundet spiss i forkant av vingen og 5 ledd i foten på bakbeinet er det antagelig en heptagenia-art.
Heptagenia døgnflue i Glomma i Elverum

Store turbanøyne viser at det er en hann.
Heptagenia døgnflue i Glomma i Elverum

Nærbilde av hodet sett forfra som viser de store turbanøynene og tre punktøynene. De lærde strides om hva døgnfluene bruker punktøynene til.
 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com