Biotopforbedrende tiltak
Bildet viser et eksempel på biotopforbedrende tiltak som har blitt utført omtrent ved km 29,7 på kart 27 i GLOMMAGUIDEN. Det er lagt ut endel virkelig store stein fra land. Vannstanden i kanalen når dette bildet ble tatt var ca 246,63 moh. Vannet har noenlunde fri passasje over steinene, og det dannes ei bakevje nedstrøms steinene. Hvis arbeidet på de andre stedene med biotopforbedringer er  utført på samme måte, er jeg ikke lenger så veldig redd  for eventuelle negative konsekvenser. Det å legge ut så store stein krever gravemaskiner. Gravemaskiner må nødvendigvis sette spor etter seg, men jeg synes gravemaskinføreren har gjort jobben uten å ødelegge for mye av kantvegetasjonen og elvebredden. Det er mulig at "arrene" på elvebredden langs land bør pyntes på med en mere skånsom minimaskin.

Artificially made holding areas in the river Rena
To create better holding areas for fish, big stones have been placed in the river at different locations. The work has created discussions among anglers that fish this area.