Biotopforbedrende tiltak
I dag avsluttes arbeidet med de biotopforbedrende tiltakene i Rena. Det er lagt ut 12 litt store steingrupper og en del enkeltsteiner i elveleiet. Slik arbeidet har blitt utført ser det bra ut, og jeg vil bli overrasket hvis dette kan få negative konsekvenser for området. Gravemaskinføreren er ansatt av NVE, og hele sommeren jobber han i forskjellige vassdrag med biotopforbedrende tiltak, så han har god erfaring med slikt arbeid.

Bildet viser også tydelig den lave vannstanden i Rena. Nå går det 42 kubikk i sekundet, men til mandag stenger de lukene slik at det kun vil gå 20 kubikk. Da blir det rimelig lite vann igjen i elva. Hadde det ikke vært mulig å tappe noe mer vann fra Storsjøen nå, og så stenge lukene slik at Storsjøen fylles opp igjen når Glommavannet "skrues på" om 14 dager ? Rennende vann er verd mye penger, men det er også sportsfiske! I løpet av et år legger sportsfiskere igjen et sted mellom 10 og 20 millioner kronasjer i Åmot kommune.

Habitat improvements
This summer 12 large groups of big stones have been placed in the northern part of the river Rena. In this stretch of the river there are few big stones in the river, but still there are a lot of big trout and grayling here.